Technologia w służbie przyrodzie – liczymy ptaki. Scenariusz 8