STEAM – interaktywny plakat z Makey Makey. Scenariusz 9