<Partnerzy/>

Placówki, które chcemy wyróżnić

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Biblioteka Miejska w Słupsku działa nieprzerwanie od 1945 roku. Na jej terenie jest miejsce nie tylko na bogaty zbiór biblioteczny, ale i spotkania literackie, wystawy czy działalność różnych klubów zainteresowań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

OPS w Gryfinie jest instytucją dla poszukujących: wskazówki, porady, pomocy. Przy ośrodku działają punkty doradztwa i konsultacji, które są otwarte na zgłoszenia osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego

ul. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią

W skład NOK-u wchodzi placówka w Nakle nad Notecią oraz Wiejskie Domy Kultury w Paterku i Ślesinie. Ośrodek jest odpowiedzialny za działalność programu Radio Nakło, kina Relaks i dwutygodnika “Nasza Krajna”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie

ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo

Biblioteka w Działdowie istnieje od 1945 roku, od 2001 jest przede wszystkim instytucją kultury. Zajmuje się m.in. działalnością informacyjną, edukacyjną i artystyczną; organizuje także inicjatywy pomocowe.

Muzeum Mleka w Grajewie

Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo

Pierwsze tego typu miejsce w Polsce, wchodzi w skład Grajewskiego Centrum Kultury. Zajmuje się głównie promocją polskich tradycji mleczarskich, ale pozostaje otwarte także na inne inicjatywy edukacyjne.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu

ul. gen. W. Sikorskiego 3, 62-030 Luboń

Ośrodek aktywności lokalnej i inkubator inicjatyw obywatelskich. COP ma być przede wszystkim wsparciem dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Nowosolski Dom Kultury

ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól

Przyjazne mieszkańcom miejsce spotkań, zajęć, koncertów, wystaw i projekcji filmowych. Istotny punkt na nowosolskiej mapie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków

Instytucja kultury wyróżniająca się wieloma formami stałej działalności. Na jej terenie odbywają się m.in. bezpłatne zajęcia artystyczne, spotkania literackie, wystawy, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy

ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica

MOKiS w Oleśnicy to samorządowa instytucja kultury, której misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wzorów życia kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie

ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów

Biblioteka, oprócz swojej działalności podstawowej, zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa, dorobku kulturalnego i literackiego. Integruje środowisko lokalne: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie.

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Samorządowa instytucja kultury prowadząca działalność w czterech lokalizacjach – bibliotece głównej oraz trzech filiach. Sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi z terenu powiatu chełmskiego.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oddział Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 17 (wejście od Kwiatkowskiego)

37-450 Stalowa Wola (woj. podkarpackie)

Misją Muzeum jest zapewnianie przestrzeni kontaktu z dziedzictwem kultury światowej, narodowej i z wartościami dziedzictwa lokalnego. Na jego terenie są także organizowane zajęcia edukacyjne i artystyczne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

ul. Boczna 7, 28-100 Busko-Zdrój

Głównym obszarem działalności MGOPS-u jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu lokalnej pomocy społecznej oraz wspieranie osób potrzebujących m.in. poprzez ich integrację ze środowiskiem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

ul. W. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina

Rolą skawińskiej biblioteki jest upowszechnianie kultury i książki, aktywne uczestnictwo i wsparcie użytkowników w publicznej komunikacji, organizacja imprez okolicznościowych i realizacja zajęć dla seniorów i dzieci.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec

Jej korzenie sięgają 1892 roku. Główna biblioteka miasta i powiatu z imponującym zbiorem około 97 000 woluminów. To także ośrodek informacyjny, edukacyjny i kulturalny, na terenie którego odbywają się różne akcje promujące czytelnictwo.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu – Park Broniewskiego

ul. Polna 36A, 98-200 Sieradz

Biblioteka Miejska powstała 1 kwietnia 1996 roku na bazie czterech filii bibliotecznych działających na terenie miasta Sieradza: istniejącej od 1970 r.