Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Niniejszy serwis klubmlodegoprogramisty.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 oraz z budżetu Państwa.
 2. Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000857125 jest operatorem programu Kluby Młodego Programisty.
 3. W naszym serwisie stosujemy tzw. ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie z niniejszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza, że akceptują Państwo stosowanie plików Cookies. Ciasteczka (Cookies) to drobne informacje zbierane przez stronę, którą odwiedzamy. Pliki te zapisywane są na urządzeniu, na którym się aktualnie znajdujemy (telefon, tablet, komputer). Ułatwiają one korzystanie ze strony internetowej, na przykład:
 • personalizują reklamy pod użytkownika,
  • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki,
  • zapamiętują odwiedziny i preferencje na stronie.

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Dane z „cookies” nie są łączone z danymi użytkowników pozyskanymi dzięki zapisowi na otrzymywanie newslettera.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka podanych podczas rekrutacji na warsztaty Klubów Młodego Programisty jest: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, 01-118 Warszawa, ul. Batalionu AK „Parasol” 4/36.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Kluby Młodego Programisty.

 

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą być także powierzone do przetwarzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK, z siedzibą: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa w okresie do 31.12.2023 r. w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości działań realizowanych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, w ramach umowy na realizację Klubów Młodego Programisty oraz w zakresie promocji nauki programowania.

 

Adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM): Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Adres Państwowego Instytutu Badawczego NASK (NASK): ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa,

 

 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, KPRM, NASK lub instytucji z nimi współpracujących przy realizacji Projektu.

 

 • Podanie danych jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@cyfrowydialog.pl.

 

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania.